Ik heb symptomen die mogelijks verband kunnen houden met corona

Een mogelijk geval van COVID-19 is een iemand met

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, dyspnoe, thoracale pijn, acute geur- en of smaakverlies
 • OF minstens twee 1 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val
 • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Indien u voldoet aan bovenstaande definitie, dient u een PCR te laten afnemen.

Een uitzondering hierop zijn kinderen < 6 jaar. Zij dienen enkel getest te worden indien zij ernstige symptomen vertonen die een ziekenhuis opname vereisen of milde symptomen vertonen EN een bewezen hoog risico contact gehad hebben.

(bron: https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing)

Ik heb een positieve zelftest afgelegd, wat nu?

Indien u een positieve zelftest hebt afgelegd, dient U een PCR test te laten afnemen.

Hoe kan ik een PCR test laten afnemen?

Voor een PCR test kan u terecht bij ons in de praktijk en mag u zelfstandig een afspraak inboeken in de online agenda. Gelieve wel steeds reden van contact in te vullen, zodat uw dokter het consult gepast kan voorbereiden en zichzelf voldoende kan beschermen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Indien u een test laat afnemen in het kader van ziekte, is de test gratis en zal deze niet aan de patiënt aangerekend worden.

Indien u in het weekend een PCR test wil laten afnemen, kan u terecht in het triagecentrum te Heusden-Zolder (Pastoor Paquaylaan 129) of Beringen (Mijnschoolstraat 88). Hoe gaat u te werk? U vraagt eerst een CPTC code aan:

Hoe vraag ik een CPTC code aan?

Ga naar de website www.mijngezondheid.be en klik door op ‘Testen en resultaten’ – ‘Test: voor mezelf of mijn kind’. Vervolgens klikt u bij puntje 1 welke situatie voor van toepassing is (positieve zelftest of symptomen). Dan klikt u de ‘zelfevaluatie vragenlijst’ aan en beantwoordt u de vragen. Vervolgens krijgt u het advies u te laten testen en kan u aanklikken een CPTC code aan te vragen.

Vervolgens kan u zelf een afspraak inboeken met de door u aangevraagde CPTC code via onderstaande link:

https://testcovid.doclr.be/#!/flow

Waar kan ik mijn resultaat vinden?

Uw arts belt positieve resultaten ALTIJD door. U kan echter ook zelf het resultaat al opzoeken via verschillende media. Enerzijds verschijnt het resultaat in de covid safe app onder het tabblad mijn testen. Daarnaast kan u via onderstaande link het resultaat opvragen:

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/ik-wil-een-testresultaat-van-mezelf-of-van-mijn-kind-kennen

Mijn test is positief, wat nu?

Indien u positief getest bent op het coronavirus, dient u minimum 7 dagen in isolatie te gaan. U dient 3 dagen koortsvrij en verbetering van de symptomen te hebben vooraleer de isolatie verlaten mag worden. Eveneens wordt u verondersteld uw contacten te contacteren en hen te verwittigen dat u positief getest hebt op het coronavirus.

Wie moet ik contacteren? Geadviseerd wordt contacten van 48uur voor start van de symptomen te contacteren.

Indien u een ZIEKTEATTEST nodig heeft, mag u steeds contact opnemen met het secretariaat. Indien wij beschikken over een labo uitslag die bevestigd dat u positief getest heeft, kan dit attest opgesteld worden zonder dat u langskomt en kan dit, mits dat u toestemming geeft, u elektronisch toegestuurd worden.

Ik ben in contact gekomen met iemand met die positief getest heeft op het coronavirus

Ben ik hoog of laag risico?

Hoog-risicocontacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd:

 • Een persoon met een cumulatief contact met een bevestigd COVID-19 geval van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door minstens één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiële collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het werk. Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een “face to face” contact.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.
 • Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact, behalve als er een risico-evaluatie door een professional mogelijk is (zekerheid over welk contact de alert getriggerd heeft) en het risico lager ingeschat wordt (bv. omdat beide personen correct mondmaskers droegen).
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, ook als alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.

Laag-risicocontacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door minstens één van beide personen.
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken (behalve de naaste collega’s, indien geen afstand van 1,5m werd gerespecteerd), of samen zaten in een wachtkamer.

(Bron:  https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen)

Moet ik me laten testen?

Zowel hoog als laag risico contacten moeten zich NIET laten testen tenzij er symptomen optreden en u voldoet aan de gevalsdefiniti

Moet ik in quarantaine?

Of u in quarantaine moet of niet, hangt af van u vaccinatiestatus en of het gaan om een hoog risico contact buiten het gezin of binnen het gezin plaats gevonden heeft. (Zie onderstaande flowchart.)

Kinderen < 6j worden beschouwd als volledig gevaccineerde volwassenen en moeten NIET in quarantaine, noch zich laten testen.

Laag risico contacten moeten NIET in quarantaine.

Ik moet in quarantaine en mijn werkgever vraagt een quarantaine attest

Voor een quarantaine attest dient u GEEN contact op te nemen met de praktijk. U kan dit zelf aanvragen via onderstaande link:

https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl

Ik heb een vraag rond vaccinatie tegen het corona virus

Indien u vragen hebt of twijfels rond vaccinatie tegen het coronavirus, vragen we u met aandrang een afspraak in te boeken in de online agenda om dit met je behandelend arts te bespreken.

Praktische zaken rond vaccinatie en meeste gestelde vragen kan je terugvinden op onderstaande link:

https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen